Regulamin

Regulamin
Aktualny regulamin korzystania z serwisu www.bilety24.eu

1
Zasady ogólne

Użytkownik serwisu www.bilety24.eu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Odnosi się on wyłącznie do sprzedaży biletów na stronie www.bilety24.eu. Wydarzenia artystyczne posiadają odrębne regulaminy dostępne u organizatorów.

2
 Dane osobowe

Administratorem danych Klientów zwanych zamiennie, na potrzeby niniejszego regulaminu i serwisu, Użytkownikami jest serwis bilety24eu. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, w celach marketingowych, statystycznych, archiwizacyjnych i informacyjnych. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane organizatorowi wydarzenia, na które Klient zakupił bilety.

3
Zakupy biletów

Użytkownik serwisu www.bilety24.eu może dokonać zakupu biletu na wybrane wydarzenie na stronie www.www.bilety24.eu. Po wybraniu interesującego wydarzenia należy wybrać, jeśli to możliwe: datę, lokalizację, godzinę oraz numer miejsca oraz wypełnić formularz z danymi osobowymi i wybrać metodę płatności.
Ważne: Klient zobowiązany jest do uważnego i bezbłędnego wypełnienia formularza, co jest szczególnie ważne przy weryfikacji płatności oraz wybieraniu miejsca, daty, godziny wydarzenia. Błędy na bilecie mogą uniemożliwić wstęp na wydarzenie.
Rezerwacja i proces dostarczenia biletu do klienta następuje w momencie, kiedy zostanie zarejestrowana płatność za wybrane wydarzenie.
W celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk związanych z dystrybucją biletów serwis bilety24.pl zastrzega siebie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, przy zakupie większej liczby biletów przez jedną osobę. Liczba o maksymalnej ilości biletów zakupionych przez jedną osobę jest podana na stronie transakcji.

4
Ważność biletu

Bilet zakupiony w serwisie www.bilety24.eu stanowi ważny dokument uprawniający Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu, którego bilet dotyczy. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu (regulamin wydarzenia dostępny jest u organizatorów danego wydarzenia). Po stronie Klienta leży obowiązek sprawdzenia zgodności danych z biletu z wybranym i opłaconym wydarzeniem. Błędy w treści (np. inna lokalizacja lub nazwisko) mogą uniemożliwić uczestnictwo w wydarzeniu. Wszelkie niezgodności zauważone na bilecie po zakupie, należy jak najszybciej zgłosić do serwisu 24.uk.
Bilet uprawnia Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. Organizator wydarzenia może zmienić pierwotnie zamówione miejsce na inne przed oraz w trakcie trwania wydarzenia.
Jeden bilet uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko jedną osobę i można go wykorzystać tylko jeden raz, na wydarzenie, na które został wystawiony. Bilet, w zależności od rodzaju wydarzenia może być imienny lub tzw. bilet na okaziciela. W pierwszym przypadku wejście na wydarzenie jest możliwe po okazaniu biletu i dokumentu tożsamości lub innego, potwierdzającego dane imienne z biletu.
Ważne: zabrania się kserowania, skanowania, kopiowania oraz powielanie biletu w inny sposób – grozi to utratą ważności biletu bez możliwości zwrotu kosztów. Bilety z nieczytelnym kodem uniemożliwiającym weryfikację, na przykład na skutek zniszczenia, tracą swoją ważność.
Bilet uprawnia Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. Organizator ma prawo do zmiany zamówionego miejsca na inne przed oraz w trakcie trwania wydarzenia.
Zakup biletu może być objęty ograniczeniami związanymi np. z wiekiem osoby zamawiającej i wynika to z charakteru wydarzenia.
Ważne: kupowanie biletów w celach dalszej dystrybucji, odsprzedaży z zyskiem jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Bilet może utracić ważność, ze względu np. na odwołanie wydarzenia przez organizatora, odmowy wstępu przez organizatora. W tych rzadkich przypadkach należy kontaktować się z organizatorem wydarzenia w celu wyjaśnienia sprawy czy zwrotu kosztów. Serwis bilety24.pl jest wyłącznie pośrednikiem między Użytkownikiem a Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności za działania Organizatora.

5
Ceny, Vouchery, Kody rabatowe

Każdy bilet przeznaczony do zakupu, dostępny w serwisie bilety24.eu posiada określoną cenę ustalona na podstawie umowy serwisu bilety24.pl z Organizatorem i kosztach dodatkowych/opłacie serwisowej związanej z płynnym działaniem serwisu.
Opłata serwisowa stanowi procent całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie kulturalne. Ostateczna cena i jej składowe tj. cena biletu i opłata serwisowa zostaną klientowi udostępnione przed potwierdzeniem transakcji.
Serwis www.bilety24.eu może udostępniać kody rabatowe na poszczególne wydarzenia oraz vouchery. Informację o nich możesz uzyskać zapisując się na newsletter i śledząc media społecznościowe serwisu www.bilety24.eu lub kontaktując się z naszym zespołem.

6
Kontakt

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu bilety24.eu
Telefonicznie: +4420 8166 9928 Mailowo: contact@bilety24.uk
 
Poniedziałek - piątek od 10: 00 do 17:00 oraz w trakcie trwania wydarzenia 10:00 do 22:00. Godziny pracy infolinii mogą ulec zmianie.

7
 Wstęp i uczestnictwo

W celu zapoznania się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi wydarzenia należy zapoznać się z regulaminem wydarzenia na stronie Organizatora. Organizator ma prawo do ustalania indywidualnych wytycznych np. odmowy wstępu na wydarzenie osom spóźnionym, pod wpływem alkoholu lub wyprowadzenia z wydarzenia uczestników naruszających bezpieczeństwo swoje lub innych osób, łamiące zasady regulaminu, jak np. stosowanie laserów, robienie zdjęć.
W związku z powyższym serwis www.bilety24.eu zachęca do wnikliwego zapoznania się z regulaminem wydarzenia, gdyż serwis, jako pośrednik w sprzedaży biletów, nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje składane do Organizatora.

8
 Zwroty

Użytkownik dokonujący zakupu biletu staje się jego posiadaczem bez możliwości zwrotu i odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
W niektórych przypadkach istnieje możliwość zwrotu poniesionych na bilety kosztów, jeżeli pozwala na to regulamin Organizatora. Dzieje się tak, kiedy klient nie może wziąć udziału w wydarzeniu z winy Organizatora np. odwołanie imprezy ze względu na warunki atmosferyczne, chorobę artysty itp.
W powyższej sytuacji, która stanowi przykład, serwis bilety24.eu jest zobowiązany do zwrotu kosztów za bilet w wysokości ustalonej przez Organizatora. Zwrot nie obejmuje kosztów manipulacyjnych i serwisowych. W celu uzyskania zwrotu użytkownik musi posiadać numer biletu (numer rezerwacji).
O zwrotach pieniędzy za niewykorzystany bilet, z winy innej niż Organizatora, należy szukać informacji w regulaminie wydarzenia. Większość Organizatorów nie praktykuje zwrotów za kupione wcześniej bilety.

9
Odpowiedzialność serwisu www.bilety24.eu

Serwis www.bilety24.eu nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowo zamówione przez Klienta usługi turystyczne, hotelarskie i inne, ani za wystąpienie przed w trakcie lub po wydarzeniu zdarzeń losowych, w tym wojny, katastrof klimatycznych, zamieszek, strajków, pandemii, warunków atmosferycznych, akcji rządowych itp.